世上最近的距离,不是直线间两点的交引,而是走在正确的路上,义无反顾。

老挝旅游指南书 4(修改11.23) (2)

2019-07-09

 

เมืองโพนชัยPHON SAI(鹏赛县)

ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแขวงหลวงพระ บาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 64 กิโลเมตร อยู่ระหว่างแขวง หลวงพระบาง ถึงหัวพัน เชียงขวาง มีชายแดนติดกับ 5 เมืองคือ เมืองปากแชง เมืองเวียงคำเมืองภูคูน เมืองภูกูดแขวงเชียงขวาง และเมืองเชียงเงินของแขวงหลวงพระบาง กานดำลงชีวิตของ ประชาชนถือเอาการทำไร่ ทำนา ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก เนื้อที่ ส่วนใหญ่เป็นเขตภูดอยมีซับพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามมานาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์หลายแห่งที่สวยงามคือ

 

鹏赛县: 位于琅勃拉邦省东北边。离琅勃拉邦大约64公里,在琅勃拉邦前往华潘和川圹的路上。该县连接着PAKSENG(巴桑)县、VIENG KHAM(王坎)县、POHU KOUN(普昆)县、香恩县、川矿省PHOU KOUD(普谷)县。大部分百姓都是农民,以种植、养殖为主要的收入来源,绝大部分土地为山地,自然资源丰富。该县的旅游资源包括:自然风光旅游景点、传统文化旅游景点、历史文化类旅游景点,具体情况如下:

ถ้ำแข้ว THAM KHEO(牙齿洞穴)

อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโล เมตร ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำธรรมชาติห้อมล้อมไปด้วยภูหินปูนที่สูง ชัน มีป่าไม้ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่แห่งนี้มีสิ่ง มหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์อยู่ภายในถ้ำและคงมีอายุหลายร้อยปีที่อยู่ในพื้นดินของถ้ำแห่งนี้ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดว่า ทำไมถ้ำแห่งนี้ถึงมีแต่แข้ว (ฟัน) อยู่มากมายกายกอง

 

牙齿洞穴

位于鹏赛县以西19公里处,该洞穴被陡峭的石灰岩悬崖包围,大片森林覆盖着洞穴入口,在勘查过程中发现洞中有成堆的牙齿,目前无法考证其来源。

ถ้ำที่หมั้น

ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิ โลเมตร ห่างจากบ้านน้ำบ่อ3 กิ โลเมตร และติดกั บถนนใหญ่ ระหว่างทางไปหลวงพระบางถึงเมืองโพนไช ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำหินปูนปกคลุมไปด้วยภู ผาป่าไม้มีทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่สวยงาม เหมาะเป็นที่ พักอาศัยของสัตว์ป่าอยู่ภายในถ้ำมี หลายซอกหลายชั้นมาก และมีน้ำออกบ่อที่สะอาดจนสามารถดื่มกินได้

解放洞穴:位于鹏赛县以西16 公里处,在琅勃拉邦往鹏赛县的公路边,距离NAM BOR村(南波村)3公里。是石灰石岩洞,有大片森林覆盖,洞中分为很多层,有纯净的天然水井能直接饮用,该洞穴有多种野生动物生存。

ถ้ำเจยน้อย (ถ้ำค้งควน้อย) THAM JEAR NOI (蝙蝠小洞穴)

ถ้ำแห่งนี้อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านน้ำบ่อ 500 เมตร อยู่ ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นถ้ำธรรมชาติ มีน้ำป่าไหลผ่าน และห้อมล้อมไปด้วยหุบเขา ป่าไม้ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ลึกอยู่ภายในถ้ำมีนมผาที่สวยงาม มีน้ำออกบ่อ และ เป็นที่พักอาศัยของค้างคาว เพราะเหตุนี้ประชาชนถึงเรียกกันว่าถ้ำค้างคาว

蝙蝠小洞穴: 该洞穴位于鹏赛县以西16 公里处,具体位置在南波村对面,从村庄到洞穴仅500 米,由于大洪水形成。四周包围着群山谷和大片森林。该洞非常幽深,洞内有漂亮的钟乳石,洞中有水流出,是蝙蝠的理想巢穴,因此村民把该洞穴称为“蝙蝠洞”。

ถ้ำผแต้มTHAM PHA TEM.(画洞穴)

 

ตั้งอยู่ในภูผาแอ่น ติดกับบ้านผาแต้มเก่า ห่างจากตัว เมืองประมาณ 23 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตก เป็นถ้ำธรรมชาติ ที่ใหญ่ และสวยงามที่สุ ดของเมื องโพนไช อยู่ภานในถ้ำเต็ มไป ด้วยนมผา หินย้อย หินแก้ว และมีน้ำที่ใสมากมีแสงสะท้อน ระยิบระยับ ชึ่งมีหลายรูปหลายสี และหลายแบบอย่างหน้า มหั ศจรรย์ ถ้ำแห่ งนี้ในเมื่อก่ อนมี ชื่อว่าถ้ำดอก เพราะว่าเมื่อเรา เดินเข้าไปข้างในเราจะเห็นนมผา หินย้อย หินแก้ว เป็นเหมือนดอกไม้ที่มีหลายสีสันและมีความสวยงาม หลังจากนั้นจึงได้ เปลี่ยนชื่อมาเป็นถ้ำผาแต้ม

画洞穴

位于鹏赛县以西23公里处,坐落于PHA AND帕恩石灰山上,紧挨着PHA TEM 帕丹古村,洞内遍布钟乳石和水晶石,洞底有一个清澈的水潭,把太阳反光到水晶石和洞穴墙壁上,形成五颜六色的光晕。之前村民曾把这里叫做“花纹洞穴”,后更名为“画洞穴”。

 

เมืองโพนทองPHONE THONG 县

ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแขวงหลวงพระ บาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 232 กิโลเมตร เป็นเขตที่มีภูผาสูง ชันมีเนื้อที่ป่าไม้ที่กว้างใหญ่ และอยู่ระหว่างทางผ่านแขวงหลวง พระบางถึงหัวพัน และเดียนเบียนฟู ของ สส เวียดนาม เป็นเมือง เดียวของหลวงพระบางที่มีชายแดนติดกับต่างประเทศ เป็น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์ในดินสิน ในน้ำเป็นเมืองที่มี วัฒนธรรม จารีดอันดีงามมาตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม หลายแห่งคือ

PHONE THONG县位于琅勃拉邦省的东北边,从琅勃拉邦省往华潘省或越南莫边府省的路上,距离琅勃拉邦城约 232公里,大部分区域都是高山,森林覆盖率居全省之首。这里是琅勃拉邦省唯一的国际口岸。该县自然资源很丰富,保留了良好的传统文化,旅游资源丰富:

ถ้ำน้ำลอด NAM LOD 洞穴。

ตั้งอยู่บ้านนาหลวง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การคุ้มครองของบ้านนาหลวง เมื่อก่อน ประชาชนอาศัยเป็นที่หาปลาเพื่อเลี้ยงครอบครัว ถ้ำแห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม เป็นถ้ำที่ใหญ่ พร้อม ด้วยทรั พยากรธรรมชาติ ภู ผาป่าไม้ ที่สวยงาม ภายในถ้ำมี ความ ยาวที่ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 45 นาที บางที่สูง 50 – 70 เมตร อยู่ในถ้ำมี อากาศที่เย็ นสบาย และเต็ มไปด้ วยความสวยงามข้ อง หินงอก หินย้อย ที่ระยิบระยับราวกับเพชรไปทั่วทุกแห่งของ

ถ้ำที่เกิ ดจากธรรมชาติ ล้ วนๆ อยู่ด้านหน้าของถ้ำมี ที่อาบน้ำที่ใส สะอาดไว้ ให้ นั กท่ องเที่ ยวที่ มาเที่ ยวชมได้ อาบ น้ำเย็ นแบบสะดวกสบาย

位于PHONE THONG县NA LUANG 村(纳浪村),距离县城40公里。此洞周边森林资源非常丰富,之前村民在该洞穴内捕鱼,参观洞穴大约耗时 45分钟,洞顶高度 50-70米,洞内很凉快,遍布钟乳石石笋,像钻石一样闪闪发光。洞前有天然的泳池,池水清澈凉爽,是游客游泳避暑的好去处。

ถ้ำห้วยตุย(HUAI DUI 洞穴)

เป็นถ้ำหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านนาชอน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มืด มีความยาว 300 เมตร ภายใน ถ้ำแยกออกเป็น 2 ทาง แต่ละทางเต็มไปด้วยหินน้อยใหญ่ หิน บางลูกมีรูปทรงคล้ายๆเตียงนอน และหินบางลูกก็คล้ายกับเก้าอี้ ที่มีความสวยงาม ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน อากาศภายในถ้ำเย็นสบาย มีน้ำหยดจากหินที่อยู่ข้างบนของถ้ำนอกจากนี้ยังเป็นที่พักอาศัยของสัตว์เช่น นก หนู และอื่นๆ

HUAI DUI 洞穴:位于NA SONE 村(纳森村),离县城约34公里。该洞深300米,洞内有两条岔路,路边的石灰石有的像石床,有的像椅子,而且非常舒适,洞顶滴下的水滴溅在人身上非常凉快。此洞穴是野猪、野鸟的天然栖息地。

ถ้ำน้ำบ่อแก้ว BOR KEO 洞穴(圣水洞穴)

ตั้งอยู่บ้านนาหลวง เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีความสวยงาม ทางด้านธรรมชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากบ้านนาหลวง ประมาณ 1 กิโลเมตร และใช้เวลาเดิน 20 – 30 นาที ห่างจาก เมืองโพนทอง 39 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีน้ำที่ออกมาจากบ่อ และ มีอ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2 บ่อ ที่ประชาชนนับถือและเรียกเป็รน้ำบ่อ แก้ว มีบ่อใหญ่ และบ่อน้อย แต่ละบ่อจะมีน้ำพุดออกจากพื้นดิน เป็นน้ำที่ใสสะอาดที่สุด จนสามาตรมองเห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่ อยู่ในบ่อได

圣水洞穴:该洞穴距离PHONE THONG 县39公里,位于 NA LUANG 村(纳浪村)的山坡上,离纳浪村大约1公里,从村寨出发走路大约20分钟就可到达,洞内有两个清澈的水潭,水从地下喷涌出来,老百姓相信此水有神奇的医疗效用,因此称这两个水潭为:大圣水潭和小圣水潭。

กิจกรรมล่องแพร

จะเรี่มจากบ้านเมืองรึบเมืองโพนทอง เลาะเลี ยบตาม สายน้ำรึบถึงเมืองงอย สายน้ำรึบเป็นสายน้ำที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ เล็กมากมีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นสายน้ำที่คดเลี้ยวเป็นทางยาว ตามสองฝากฝั่งของแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ภูผา ป่าไม้ที่สวยงาม มีหลายหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำนัก ท่องเที่ยวสามารถแวะ และพักแรมกับบ้านเรือนประชาชนได้ สายน้ำแห่ งนี้ บางที่ก็เป็นแก่งน้ำที่ ไหลแรง และบางแห่งก็ เป็นวังน้ำลึก ฉะนั้นจึงเหมาะแกการ ล่องเรือ และแพร เป็นกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบผจญภัย พร้อมทั้งเที่ยวชมทิวทัศน์ ธรรมชาติอันสวยงามตามสองฝากฝั่งแม่น้ำไปพร้อมๆกัน

竹筏漂流活动

HUEP河漂流是从PHONE THONG 县MUENG HUEP 村出发,沿着河道一直可以漂流到MUENG NGOY 县,HUEP 河整年都水量充沛,河道蜿蜒,河流较长,水流时而平缓时而湍急,是漂流的理想场所。两岸自然资源丰富,石灰岩山石林立和森林郁郁葱葱,岸边的村庄可停留参观也可以寄宿。

การล่องเรือยาง冲锋舟探险活动

 

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งภายใน และต่าง ประเทศนิยมกัน ดังนั้นเมืองโพนทองจึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่อุดม สมบู รณ์ ทางด้านธรรมชาติ ห้ วยน้ำลำเช แม่ น้ำแชงเป็นสายน้ำที่อยู่คู่กับการดำลงชีวิตของประชาชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่เลียบตาม สองฝากแม่น้ำที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติ และภูผาป่าไม้ทีสวยงาม ชึ่งเหมาะแก่การล่องเรือยางเป็นอย่างมาก

依靠PHONE THONG 县丰富水资源和优美的自然风光开发的冲锋舟探险活动,自开展以来受到国内、外游客的广泛好评,漂流的主要河道为桑河河岸两边的原始森林非常漂亮。

 

งานแข่งเรือประจำปี赛舟活动

 

เมืองโพนทองได้เรี่มมีงานแข่งเรือเมื่อตอนปี2010 และ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปีมาแล้ว งานประเพณีแข่ง เรือนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายนของทุกๆปี จะจัดขึ้นที่แม่น้ำมัด ในตัวเมือง และเป็นเรือขนาดเล็กมี 10 – 12 คน และก่อนหน้าที่จะถึงวันแข่งเรือคือวันที่7 ชาวบ้านจะมี งานตลาดนัดแบบท้องถิ่นให้ นักท่องเที่ยวทั้งภายใน และต่างประเทศได้เข้ามาสัมผัส เป็นการ ส่งเสริมประเพณี และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

赛舟活动:赛舟是琅勃拉邦省地道传统习俗,更是PHONETHONG 县的传统节日文化。2010年PHONE THONG 县恢复举办该传统节日(4月8日),在县内NAM MAD 河(南曼河)举办龙舟比赛,由10—12人划船竞速,这里还举办为期7天的当地会展市场,当地村民把自己的产品出来展示并供游客选购。

 

turning away,saying a world